KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dzieci

Do Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu uczęszcza 118 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci są zgrupowane w 5 oddziałach według zbliżonego wieku.

Liczba dzieci w jednym oddziale nie przekracza 25.

Dzieci 6 letnie są objęte w przedszkolu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

W roku szkolnym 2018/19:

 • Oddział I  – 3 latki
 • Oddział II – 4 latki
 • Oddział III – 5 latki
 • Oddział IV – 5-6 latki
 • Oddział V – 3 latki

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, dostosowując
 3. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 4. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 5. współpracuje z  poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci zapewniając w  miarę potrzeb konsultację i pomoc.

Zadaniem   nauczycieli   jest prowadzenie   obserwacji   pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i  potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku poprzedzającego   rozpoczęcie przez   dziecko   nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Dziecko w  przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z  Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

 1. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 2. poszanowania jego godności osobistej;
 3. poszanowania jego własności;
 4. opieki i ochrony;
 5. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 6. akceptacji jego osoby.
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 10-10-2018
data: 10-10-2018
data: 10-10-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 31-10-2013 - Edycja treści
 • 28-09-2012 - Edycja treści
 • 16-03-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 691