KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Plany pracy

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Zawartość Planu Nadzoru Pedagogicznego:

 • Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia
  – załącznik nr1
 • Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
  – załącznik nr 2
 • Tematyka narad i szkoleń dla nauczycieli – załącznik nr 3
 • Plan wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli – załącznik nr 4
 • Harmonogram obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli – załącznik nr 5
 • Awans zawodowy – załącznik nr 6
 • Ocena pacy nauczycieli – załącznik nr 7
 • Koncepcja pracy przedszkola na lata 2011 -2014 – załącznik nr 8
 • Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na rok szkolny 2013/14 – załącznik nr 9
 • Inne informacje uznane za ważne – załącznik nr 10

Miesięczne plany pracy wychowawczo–dydaktycznej i opiekuńczej.

Plan wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Plan pracy Rady Rodziców.

Plany współpracy z rodzicami.

Roczne Plany pracy kół zainteresowań:

  • LOP;

  • teatralnego ;

  • muzyczno-tanecznego ;

  • komputerowego;

  • plastycznego;

  • Klubu Naszej Ziemi;

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 17-03-2015
data: 17-03-2015
data: 17-03-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-11-2013 - Edycja treści
 • 02-10-2012 - Edycja treści
 • 22-09-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 741