KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

W Miejskim Przedszkolu nr 15 w Zgierzu działa Rada Rodziców, która jest organem społecznym i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
Zasady tworzenia i funkcjonowania Rady Rodziców określają art.83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz 996) oraz Statut Przedszkola.

Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspomaganie działań dyrektora i Rady Pedagogicznej związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, tak aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Ponadto do zadań Rady Rodziców należy m.in.:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczynianie się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki, rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności Rady Rodziców.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola.

Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.

Do kompetencji rady rodziców należy: 

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia opracowanego w związku z zaleceniami wydanymi przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole po stwierdzeniu niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu nie prowadzi działalności finansowej.

Szczegółowe cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu

Skład Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu dostępny jest na stronie przedszkola

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 10-10-2018
data: 10-10-2018
data: 10-10-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 31-10-2013 - Edycja treści
 • 22-09-2012 - Edycja treści
 • 11-03-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 874