KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Schemat organizacyjny

Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu jest czynne w dni robocze - od poniedziałku do piątku – w godz. 6.30 – 17.00.

Szczegółową  organizację  pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ  prowadzący przedszkole po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Godziny pracy administracji – od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad  danym oddziałem,  ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem możliwości rozwojowych, potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

Do Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu uczęszcza 118 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci są zgrupowane w 5 oddziałach. W roku szkolnym 2018/19:

Oddział I – 3 latki – nauczycielki: Anna Koźba, Agata Lewandowska

Oddział II - 4 latki – nauczycielki: Małgorzata Sadlak, Iwona Kowalczyk

Oddział III – 5 - 6 latki – nauczycielki: Katarzyna Cygan, Natalia Truszkowska

Oddział IV - 6 latki – nauczycielki: Jowita Glińska, Iwona Dzierbicka

Oddział V – 3 latki – nauczycielki: Malwina Tomes, Małgorzata Bartosik

Godziny pracy poszczególnych oddziałów określa tygodniowa organizacja pracy.

W przedszkolu na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii.

Zajęcia religii prowadzi nauczyciel katecheta – Dorota Najmowicz

Udział w zajęciach religii biorą dzieci, których rodzice wyrazili takie życzenie w formie pisemnego oświadczenia.

Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii pozostają pod opieką nauczycielki.

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Szczegółowe informacje na temat oferty i rozkładu zajęć dodatkowych znajdują się z zakładce Zajęcia dodatkowe. (przekierowanie do zakładki) oraz na stronie przedszkola.

Przedszkole prowadzi wyżywienie dzieci. Aktualny tygodniowy jadłospis dostępny jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie przedszkola.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 09-10-2018
data: 09-10-2018
data: 09-10-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 08-10-2018 - Edycja treści
  • 17-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 25-11-2014 - Edycja treści
  • 31-10-2013 - Edycja treści
  • 22-09-2012 - Edycja treści
  • 21-09-2012 - Edycja treści
  • 16-03-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 897