KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznej.

Każda  informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dn. 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r.,
Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie. Prawo  do  dostępu  do  informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Formy i tryb udostępniania informacji publicznej.

Udostępniania informacji publicznych w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Zgierzu następuje w drodze:

 • •  Ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych
      w Biuletynie Informacji Publicznej.
  •  Wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
  •  Wglądu do dokumentów urzędowych.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

Prawo  do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w  przepisach  o  ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo  do  informacji  publicznej  podlega  ograniczeniu  ze  względu  na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji  o osobach pełniących  funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu zostaje udostępniona na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście
w sekretariacie przedszkola, telefonicznie, pisemnie, e-mailem, faksem lub za pomocą ePUAP. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek jest związana
z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia,  Miejskie Przedszkole nr 15 może pobrać
od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom. W takim wypadku dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. W takim przypadku udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji publicznej albo wycofa wniosek.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 17-03-2015
data: 17-03-2015
data: 17-03-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 702