KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

 1. Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Przedszkole jest placówką publiczną, której działalność regulują:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1457)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017, poz. 649, z późn. zm)
  • Statutu Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu (tekst jednolity z 29.11.2017r.)
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Zgierz
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  • Gminę Miasto Zgierz
  • Rodziców - w formie opłat pobieranych na podstawie Uchwały nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych.
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 08-10-2018
data: 08-10-2018
data: 08-10-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 04-03-2014 - Edycja treści
 • 22-03-2012 - Edycja treści
 • 24-02-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 729