KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

 1. Art. 52, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz.2203)
 2. Uchwała Nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. od 8:00 do 13:00 jest bezpłatny.

Rodzice dzieci 6 letnich (w roku szkolnym 2018/19 - rocznik 2012) nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku 3 – 5 lat w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:

 1. stawki godzinowej (1 zł)
 2. zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
 3. liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wysokość stawki żywieniowej wynosi:

 • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 6zł/dzień
 • 2 posiłki (śniadanie, obiad) – 4,80zł/dzień
 • 1 posiłek (obiad)- 3zł/dzień"

Miesięczna wysokość opłat z  tytułu korzystania przez dziecko z  wyżywienia stanowi iloczyn:

 1. dziennej stawki żywieniowej;
 2. liczby dni pracy przedszkola w  danym miesiącu, skorygowany o  liczbę dni nieobecności dziecka, w  miesiącu poprzednim.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie płatne są z góry do 10 każdego miesiąca.

Płatność należy regulować:

 1. za pośrednictwem konta bankowego nr:
  za godziny pobytu - 96 8783 0004 0021 6632 2000 0003
  za żywienie - 85 8783 0004 0021 6632 2000 0007

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna – jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Przed dokonaniem wpłat na konto należy uzyskać w przedszkolu informację na temat ich wysokości za dany miesiąc.

 

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 11-10-2018
data: 11-10-2018
data: 11-10-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 31-10-2013 - Edycja treści
 • 22-03-2013 - Edycja treści
 • 26-09-2012 - Edycja treści
 • 10-05-2012 - Edycja treści
 • 13-03-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 730